Slik leverer du med nyetablert AS aksjonærregisteroppgaven

aksjonærregisteroppgaven

Vi gir en stegvis beskrivelse av aksjonærregisteroppgaven ment for de med nyetablerte aksjeselskap i løpet av 2018.


Levering av aksjonærregisteroppgaven er nok rutine for de fleste som har drevet et aksjeselskap noen år, men som nyetablert og «fersk bedriftseier» kan det være mye å sette seg inn i. Myndighetene stiller en rekke krav til forskjellige innberetninger, blant annet aksjonærregisteroppgaven som omtales i dette innlegget.

Fristen for innlevering av aksjonærregisteroppgaven

Fristen for innlevering er den 31.01 – og det er flere grunner til at korrekt innlevering er viktig. Samtidig er en dagsmulkt på kr 1 130 ved forsinket innlevering, penger du gjerne skulle ha brukt på noe annet i en relativt nyetablert bedrift. Men fortvil ikke om du er ute i siste liten og står fast – vi gir i dette innlegget en enkel og stegvis beskrivelse for hvordan du går frem slik at du får dette på plass med en gang!

Fremgangsmåten ved elektronisk innlevering via Altinn.no

Med fremgangsbeskrivelsen som gis i dette innlegget forutsetter vi at omhandler et nyetablert selskap (2018), hvor eier(e) er de samme som ved etablering og at det ellers ikke er foretatt noen endringer for bedriften. Vi beskriver stegene i kronologisk rekkefølge med bilder og tilhørende forklaring – feltene som ikke innebærer endring eller utfylling er følgelig utelatt.

Generell informasjon

Her angir du kun aksjetype (ordinære aksjer), inntektsår (2018) samt informasjon om kontaktperson for selskapet og vedkommende sin rolle.

Selskapsopplysninger

Her angir du aksjekapital, antall aksjer og pålydende slik det var når selskapet ble etablert. Dette følger også av stiftelsesdokumentene. For feltet under 31.12.2017 må det fylles ut med «0» i samtlige underfelter.

Utstedelse av aksjer

For dette feltet angir du antall aksjer nyutstedte og antall aksjer etter, hendelsetype (stiftelse), dato og pålydende (som stort sett er innskutt aksjekapital dividert på antall aksjer). Dette følger også av stiftelsesdokumentene.

Selskapsopplysninger (underskjema)

Her angir du informasjon aksjeeierene slik som vist av bildeutsnittet.

Antall aksjer, utbytte og tilbakebetalt innbetalt aksjekapital (underskjema)

I dette feltet angir du antall aksjer pr 31.12.2017 (0) og pr 31.12.2018 med det antall aksjer slik som oppgitt av de tidligere og slik det følger av stiftelsesdokumentene.

Kjøp, arv (underskjema)

I dette feltet angir du tilsvarende slik som angitt tidligere antall aksjer, transaksjonstype, dato og anskaffelsesverdi og slik det følger av stiftelsesdokumentene.

Oversikt skjema og vedlegg

Dersom du har fulgt stegene til nå skal alt være klart for innsendelse. De områdene vi ikke har beskrevet i dette innlegget skal du ikke fylle inn med noe informasjon (med forbehold om at det ikke er gjort endringer i løpet av driftsåret som tilsier det).

Du kan nå trykke i fanen hvor det står «oversikt – skjema og vedlegg», deretter velger du «kontroller» , hvis alt er gjort riktig i henhold til denne beskrivelsen vil du nå få markert hovedskjemaet og underskjemaet med en grønn hake (slik som vist av bildet over) – alt er nå klart for at du kan sende inn aksjonærregisteroppgaven.

– Det var det hele!

Skulle du ha innspill til denne artikkelen legg gjen en kommentar – og følg gjerne Gründerbloggen for mer gründeraktuelt innhold i tiden fremover!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 tanker om “Slik leverer du med nyetablert AS aksjonærregisteroppgaven”