K.I.S.S. – kunsten å si det enkelt

K.I.S.S. - kunsten å si det enkelt

K.I.S.S. (Keep it simple stupid), kunsten å si det enkelt – et grunnprinsipp i salg.

 

Begrepet K.I.S.S. stammer opprinnelig fra de amerikanske forsvarstyrkene. Direkte oversatt vil det kunne formuleres til noe slikt som ”gjør det enkelt, idiot” (eng. keep, it, simple, stupid). Grunntanken er at alt fungerer bedre dersom det kan gjøres enklere ved å kutte ut kompliserende unødvendigheter. Dette er som begrep og prinsipp benyttet innenfor flere bransjer, og særlig innenfor salg.

 

Det handler om å formidle et budskap på en enkel og effektiv måte. For i et salgsperspektiv er både din og kundens tid dyrebar, og ofte er tiden dere har til rådighet sammen begrenset. Det blir rett og slett ikke rom for kompliserende unødvendigheter, og her kan mange selgere dra nytte av å holde litt mer igjen; i en kundedialog er det lett å falle for fristelsen for å ukritisk øse over av informasjon til kunden, hvilket er forstålig ettersom en som selger er ekspert på sitt produkt eller tjeneste, og en vil da naturlig nok ivre sterkt for å få vise mest mulig av dette til kunden – og samtidig vil salgsnervene gjerne spille en viss effekt. Men mest mulig informasjon er nesten utelukkende en dårlig salgsstrategi.

Først og fremst fordi selgeren da begynner å informere fremfor å selge (lite behovsstyrt kundedialog), det leder både til at vi kaster bort kundens tid samtidig med at det vil bli vesentlig vanskeligere for kunden å foreta en beslutning ettersom vedkommende rett og slett har fått for mye informasjon å forholde seg til.

 

Helt til sist noen enkle råd for hvordan du kan praktisere K.I.S.S. prinsippet for dine salgssamtaler:

  1. Ha en klar struktur for hvordan du vil føre samtalen.
  2. Velg ut noen få hovedpoeng å fokusere på.
  3. Øv deg på å få frem det du skal si, så tydelig som mulig med så få ord som mulig.
  4. Bruk enkle, forståelige uttrykk, unngå floskler og kompliserende uttrykk.
  5. Få en kollega eller en annen til høre på deg – let etter forenklinger.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.