Nyttige ressurser

Nyttige ressurser

Vi har på denne siden samlet nyttige ressurser relatert til etablering og drift.

 

På denne siden får du en enkel tilgang og oversikt til relevante offentlig sider for deg som driver egen virksomhet, ulike støtteordninger, dokumentmaler med mye mer.

Helt til sist har vi tatt med et par andre fagblogger vi i Gründerbloggen lar oss inspirere av.

 

Offentlig kommunikasjon (etablering og drift):

Altinn: «Internett-tjenesten Altinn har som målsetting å gjøre det enklere å starte og drive næringsvirksomhet i Norge».

Brønnøysundregistrene: «Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet».

 

Støtteordninger og finansiering (etablering og videreutvikling):

Innovasjon Norge: «Offentlig organisasjon som gir lån, tilskudd, garantier og egenkapital ved etablering og videreutvikling av bedrifter».

Norges Forskningsråd: «Gir støtte hovedsaklig til å realisere forskning, frittstående prosjekter, infrastruktur og institusjonelle tiltak, og nettverkstiltak».

 

Dokumentmaler:

Forretningsplan: En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. (Dokumentet er hentet fra Altinn.no).

Aktivitetsplan for markedsføring: Skjematisk delt inn etter aktivitet, beskrivelse, hensikt, periode, ansvars og kostnader.

(Dokumentet er hentet fra Altinn.no).

Fortrolighetsavtale: Utkast til avtale for å sikre idéhaverens rettigheter. (Dokumentet er hentet fra Etablererkontoret.no)

Aksjonæravtale: Utkast til avtale for å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. (Dokumentet er hentet fra Altinn.no).

Driftsbudsjett: Driftsbudsjettet gir en overordnet oversikt over bedriftens inntekter, kostnader og resultatet av driften. (Dokumentet er hentet fra Altinn.no).

 

Lover og regler:

Lovdata: «Inneholder lover, forskrifter, forarbeider, rettsavgjørelser, uttalelser, vedtak, rundskriv og juridisk litteratur».

Regelhjelp: «Gjør det enklere å holde oversikt over de viktigste reglene – både generelle og brasjespesifikke. Søk på bransje eller bruk ditt organisasjonsnumer».

 

Inspirerende blogger:

Markedsheltene: «Markedsheltene.no er en blogg om markedsføring og salg i en digital verden», av Erlend Førsund (markedsfører og forfatter).

Miniforetak: En blogg om økonomi rettet mot mindre foretak, av Paal Stavrum (gründer og forfatter).

 

Har du et tips til noe vi bør ha med på denne siden? Gi oss ditt innspill gjennom kontaktskjemaet under: