Seks steg for å oppnå effektiv møtebooking

Seks steg for å oppnå effektiv møtebooking

Møtebooking gjort riktig er en svært effektiv metode for å oppnå økt salg. I denne artikkelen beskriver vi fremgangsmåten etter seks enkle steg.

 

Møtebooking gjort riktig er en svært effektiv metode for å oppnå økt salg. I denne artikkelen beskriver vi fremgangsmåten etter seks enkle steg. Ved å følge en slik tilnærmingen vil dere kunne oppnå både flere og mer kvalitetssikrede salgsmøter.

 

1. Innledende presentasjon:

Presenterer deg selv med fult navn, hvilke firma du representerer, og fortell så kort om intensjonen (du ønsker følgelig et møte med kunden).

 

2. Finn rett beslutningstaker:

Forsikre deg om at du er kommet i kontakt med riktig beslutningstaker, og spør etter vedkommende sin tid, eventuelt når du kan ringe tilbake (utvis respekt).

 

3. Fokuser vedkommende sitt utbytte / avklare om det er hensiktsmessig at dere tar et møte:

Når du har forsikret deg om at du snakker med rett person og har fått lov til å fortsette samtalen forklarer du kort hvorfor du ringer nettopp dette firmaet, og hvorfor denne personen kan ha utbytte av å ha et møte med deg (hvilket potensielt utbytte vedkommende vil kunne forvente seg ved å benytte seg av din bedrift sine produkter eller tjenester).

Dersom fordelene (utbyttet) av å benytte din bedrift sine produkter eller tjenester er sammenfallende med vedkommende sine behov sørger du videre for å få denne personen til å samtykke i dette (på den måten oppnår du en viktig del-aksept for at dere skal møtes).

Det er viktig at du gir akkurat nok informasjon til at vedkommende skal ønske å ha et møte med deg, men du skal derimot ikke gi så mye informasjon at personen du vil møte gjør opp en mening om et eventuelt kjøp av dine produkter eller tjenester (og potensielt avslå salgsmøtet på bakgrunn av dette) før dere møtes. Med andre ord i dette du skal kun selge inn (booke) selve møtet.

 

4. Sett opp møtet:

Etter at kunden har gitt en del-aksept for at dere skal ha et møte gjennom å ha bekreftet sine behov, ber du enkelt og greit om å få sette opp et møte med denne personen. Forespeil gjerne et par konkrete tidspunkt og gi vedkommende et valg for når dere skal møtes – dersom ingen av tidspunktene passer ber du vedkommende foreslå et annet tidspunkt.

 

5. Avsluttende oppsummering og bekreftelse:

Når dere blir enige om tidspunktet kan du som møtebooker med fordel gjenta navnet ditt, firmanavn, og videre oppsummere hva dere har blitt enige om å se videre på i det avtalte møtet – samt møtetidspunktet. Avtal videre at du sender ut en e-post og be om at vedkommende bekrefter denne.

 

6. Oppfølging etter at møtet er booket:

Dersom møtebookingen er gjort en stund tilbake tid kan det være lurt å ringe vedkommende i forkant av det planlagte møtet. Dette for å forsikre deg om at din kontaktperson husker dette / fortsatt har til hensikt å møte deg.

 

Lykke til med din møtebooking fremover!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.