Slik etablerer du et aksjeselskap

Slik etablerer du et aksjeselskap

Aksjeselskap (AS) er av mange næringsdrivende den fortrukne selskapsform. I denne artikkelen beskriver vi steg for steg hvordan du etablerer ditt eget aksjeselskap.

 

Det er som omtalt av vår tidligere artikkel ”valg av organisasjonsform for din bedrift” mange grunner til å velge å etablere din bedrift som et aksjeselskap, og etter at det kom nye regler fra 1.juli 2013 har det blitt enda enklere å etablere og drifte et aksjeselskap. Vi gir deg i denne artikkelen en stegvis beskrivelse for hvordan du etablerer ditt eget aksjeselskap.

 

1. Stiftelsesdokumenter og vedtekter:

I forkant av registreringen av aksjeselskapet må du og eventuelle medstiftere opprette, datere og skrive under på et stiftelsesdokument og tilhørende vedtekter. Dette er noe du eller dere kan gjøre selv, eventuelt kan både revisor, regnskapsførere eller advokat bistå med dette. Dokumentet har etter aksjeloven noen faste formkrav som må være på plass:

  • Vedtekter: selskapets foretaksnavn, kommunen hvor virksomhetene skal ha sitt hovedkontor, selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende (nominell verdi ved tegning).
  • Stifternes navn, personnummer og adresse.
  • Antall aksjer fordelt mellom hver av stifterne.
  • Det beløpet som skal innbetales for hver aksje (innskuddet).
  • Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskuddet.
  • Hvem som skal være med i selskapets styre.
  • Oppnevne revisor dersom regnskapet skal revideres.

Last ned utkast til stiftelsesdokument.

 

2. Åpningsbalanse:

Dersom aksjekapitalen kun skal bestå av kontantinnskudd, er det ikke lenger krav om revisorbekreftelse av åpningsbalanse (nytt fra 1. juli 2013). Hvis aksjeinnskudd skal bestå av annet en penger (typisk kalt: tinginnskudd), eller hvis selskapet skal bli part i en avtale eller noen skal gis enkelte særskilte rettigheter er det fortsatt krav til at revisor bekrefter åpningsbalansen.

 

3. Etablering av konto:

Det neste du må gjøre er å åpne en konto for innbetaling av aksjekapital. De fleste banker vil typisk kreve signerte stiftelsesdokumenter og vedtekter. Husk derfor å ta med et eksemplar av disse dokumentene i banken samt legitimasjon for alle deltakerne (fortrinnsvis pass). I tillegg vil banken utlevere egne skjemaer som må signeres og dateres før kontoen kan åpnes. Her må dere ta stilling til hvilke rettigheter de ulike deltakerne/eventuelt andre utenforstående – for eksempel regnskapsfører, skal ha i forhold til innsyn- og disposisjonsrett.

 

4. Innskudd av aksjekapital:

Etter at banken har mottatt nødvendig dokumentasjon og signerte avtaler slik som beskrevet for av forrige trinn, vil banken videre åpne en konto der du og eventuelle medstiftere kan sette inn aksjekapitalen – og som nevnt tidligere minimum kr 30 000 dersom innskuddet kun skal bestå av kontantinnskudd. Kontoen og tilhørende tjenester som nettbank, kort etc. vil være sperret inntil selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer.

 

5. Bekreftelse av innbetalt aksjekapital:

Når du har satt inn aksjekapitalen gir du banken beskjed om dette. Din rådgiver eller kundebehandler i banken vil kunne bekrefte aksjekapitalen med et skriv, eller elektronisk via www.altinn.no. Denne bekreftelsen vil du trenge for den videre registreringen.

 

6. Registreringen i Altinn.no:

Den videre registreringen av firmaet gjøres enklest elektronisk via www.altinn.no. Her skal alle dokumentene legges inn. Dette omfatter: stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse (se punkt 1) og bekreftelse av aksjekapital. I forbindelse med bekreftelse av aksjekapital vil du få beskjed om å laste opp vedlegget “Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor”, og deretter må du oppgi organisasjonsnummeret til den banken som skal signere dette vedlegget elektronisk. Etter at dette er gjort tar den videre prosessen hos Brønnøysundregisteret normalt to til fem virkedager før selskapet er registrert og blir søkbart med eget organisasjonsnummer.

 

7. Åpne kontotilgang og tilhørende tjenester:

Når du mottar organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene og dette er søkbart på www.brreg.no, gir du beskjed til din rådgiver eller kundebehandler i banken. Konto, kort og nettbank kan nå klargjøres og åpnes for bruk.

 

Det var alt. Skulle du behøve hjelp med registreringen av selskapet vil de fleste banker ha dedikerte bedriftsrådgivere som kan veilede deg, også regnskapsfører eller revisor vil kunne hjelpe til med dette. Lykke til med fortsettelsen!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.