Slik etablerer du et enkeltpersonsforetak (ENK)

selvstendig næringsdrivende

Et enkeltpersonsforetak (ENK) er for mange en rask og enkel måte å komme i gang med sin egen virksomhet på. I denne artikkelen beskriver vi steg for steg hvordan du etablerer ditt enkeltpersonsforetak.


For at du skal kunne registrere et enkeltpersonsforetak forutsetter det at du har et norsk fødselsnummer, eventuelt et såkalt d-nummer (for de som ikke oppfyller vilkårene for et norsk personnummer). Videre forutsetter vi at du har tilgang til elektronisk ID. I forkant bør du også ha gjort en vurdering rundt valg av organisasjonsform, som tilsier at et enkeltpersonsforetak passer den planlagte næringsvirksomhet. Dersom du ønsker å vite mer om dette les gjerne vår artikkel «Valg av organisasjonsform for din bedrift».


1. Innlogging i Altinn og valg av skjema

Gå til Altinn.no og logg inn med din foretrukne elektroniske id (eksempelvis bankID, MinID). Etter innlogging er den enkleste måten å komme til riktige skjema på å skrive inn «samordnet registermelding». Åpne skjemaet ved å velge det fra resultatlisten som nå dukker opp:

Bilde: Altinn.no – skjermutsnitt


2. Utfylling av samordnet registermelding

Innledningsvis får du valg om hva som ønskes gjort, da velger du følgelig registrere ny enhet. Deretter går du videre i skjemaet og du får da spørsmål om hvilken organisasjonsform som ønskes, du velger da enkeltpersonsforetak fra listen.

Hva med merverdiavgiftsregisteret og foretaksregisteret?

Videre får du spørsmål om foretaket skal registreres i merverdiavgiftsregisteret og foretaksregisteret. Med mindre du allerede har begynt å selge dine varer og tjenester, og omsetningen har passert kr 50 000 velger du «beløpsgrensen er ikke passert / enheten har ikke omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser».

Det neste du må ta stilling til er hvorvidt selskapet skal registreres i foretaksregisteret. Dersom du skal drive med salg av innkjøpte varer eller allerede har mer en fem ansatte er dette lovpålagt. Hvis din virksomhet ikke er omfattet av dette, er det valgfritt å registrere virksomheten i foretaksregisteret. Fordelene med å registrere bedriften i foretaksregistret er at du får en firmaattest, samt at det gir en beskyttelse av foretaksnavnet. Registreringen i foretaksregisteret koster kr 2 250.

Etter du har tatt stilling til registrering i merverdiavgiftsregisteret og foretaksregisteret, er det for det meste kun utfylling av generell informasjon om virksomheten. Dette omfatter:

 • Navn og adresse.
 • Kontaktopplysninger
 • Aktivitet / bransje.
 • Innehaver.
 • Ansatte og målform.
 • Daglig leder og forretningsfører.
 • Regnskapsfører.
 • Revisor.
 • Prokura.
 • Opplysninger og virksomheten.
 • Merverdiavgiftspliktig omsetning.
 • Varsling og signering.
Bilde: Altinn.no – skjermutsnitt


Noen punkter å merke seg i registermeldingen

De fleste punktene her er for det meste rett frem, noen punkter å merke seg er «regnskapsfører» og punktet for å angi «revisor». Dersom du planlegger å benytte deg av en regnskapsfører og/eller revisor må du passe på å fylle ut informasjon om dette. Viktig å undersøke er at regnskapsføreren eller revisoren er autorisert. Dette kan du undersøke i «konsesjonsregisteret». Det er for de fleste mindre selskaper valgfritt om en ønsker å bruke revisor eller regnskapsfører.

Det neste punktet å merke seg er «prokura». Det er relevant dersom du ønsker å gi noen fullmakt til å opptre på vegne av selskapet. Eksempelvis slik som regnskapsfører eller revisor. Prokura kan du lese mer om i «Lovdata».

Et annet punkt å merke seg er «merverdiavgiftspliktig omsetning». Som hovedregel er de fleste virksomhetene merverdiavgiftspliktige. Dersom dette er tilfellet for din virksomhet velger du følgelig «enheten driver merverdiavgiftspliktig omsetning». Dersom du lurer på om din virksomhet er omfattet av dette, eller du ønsker å vite mer om hva dette innebærer kan du lese mer om dette under Altinn sine sider om «merverdiavgift».


3. Oppsummering og innsending

Dersom du har fulgt alle stegene til nå har du kommet til skjemaets siste side «sammendrag». Se igjennom at alt ser riktig ut. Velg «kontroller melding og vedlegg», og deretter «innsending».

Dersom alt er gjort riktig vil du om noen få dager motta en bekreftelse fra Brønnøysundregisteret om at virksomheten er registrert. Når du får bekreftelsen av Brønnøysundregisteret vil du samtidig få tildelt et eget organisasjonsnummer og bedriften din vil bli registrert og søkbar for deg selv og andre i nevnte register.

Det var det hele – du har nå etablert ditt eget enkeltpersonsforetak!

Bilde: Altinn.no – skjermutsnitt


Og helt til sist, noen råd når du går igang med din egen bedrift

Veldig mange som etablere sitt eget selskap, starter praktisk talt med å gjøre alt fra bunnen av helt – og dette er trolig i enda større grad gjeldende for de som velger enkeltpersonsforetak som selskapsform.

Mange blir overveldet når de oppdager hvor mye det er å sette seg inn i, og det med god grunn. For det er veldig mye å sette seg inn i. Det kan være alt ifra utarbeidelse av forretningsplan, nettsider, salg, markedsføring, lover og regler, med mye, mye mer. De fleste opplever derfor å bruke fryktelig mye tid, og det på alt annet enn det de egentlig er gode på!

Forstå dette rett. Det er både viktig og nødvendig å sette seg inn slik som lover, regler og kanskje trenger du eksempelvis ganske umidlebart en nettside. Det er mer fordelingen her som ofte er utfordringen. Fordi veldig mange helt i starten fokuserer nesten all sin tid på alt rundt virksomheten, fremfor det som faktisk tar virksomheten videre – nemmelig, kunder, salg og kroner i kassa! For har du kroner i kassa er det lett å bygge opp alt rundt, da kan du kanskje betale for en regnskapsfører, få noen til å forbedre nettsidene dine, eller leie inn ekstern hjelp i forhold til salg og markedsføring. Har du derimot ingen penger i kassa, blir det fort fryktelig mye vanskeligere å bygge opp noe som helst – det vil i alle fall ta mye lengre tid!


På bakgrunn av ovenfor nevnte kan vi helt avslutningsvis gi noen enkle råd for deg som nå går igang med egen virksomhet:

 • Tenk salg først i alt du gjør og involver potensielle kunder tidlig i prosessen. På den måten vil du kunne få inn penger til bedriften og verdifulle innspill fra de som faktisk skal bli kundene dine fremover.
 • Skaff deg en grunnleggende oversikt for de lovene, reglene, og pliktene som vil være gjeldende for ditt selskap. Med et godt overblikk blir det lettere å arbeidet effektivt, og dermed ikke bruke unødvendig tid på dette.
 • Finn ut hvilke oppgaver du kan og bør sette bort til andre. Dette slik at du kan fokusere på det du er god på, det vil si det som utgjør grunnlaget for din bedrift (kjernevirksomhet).
 • Dersom du velger å føre regnskapet selv, sørg for å ha gode rutiner for dette helt fra begynnelsen av. Videre er det viktig å ha et godt regnskapssystem som gjør dette arbeidet effektivt og som det er lett å sette seg inn i.
 • Lær av andres erfaringer: hva fungerer, hva fungerer ikke, hva er viktig, og hva er for eksempel mindre viktig?
 • Ha ydmykhet i møte med andre, men samtidig trygghet og en tro på deg selv og det du driver med.
 • Til sist, og kanskje det viktigste. Gjennomføringskraft. Gjennomføringskraft er det som tar deg fra plan til handling. Gjennomføringskraft slår alt!


Gratulerer og lykke til med din egen bedrift!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *